Trang chủ » Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán

Với đặc thù dịch vụ sử dụng trực tiếp , khách hàng có thể tham khảo bảng gía công khai tại trang web của chúng tôi và liên hệ trực tiếp về dịch vụ sử dụng, thanh toán trực tiếp tại địa chỉ của chúng tôi. Sau khi xác nhận thông tin tư vấn thì chúng tôi sẽ cung cấp hợp đồng hiển thị cho khách hàng những thông tin sau:

a) Dịch vụ sử dụng

b) Phương thức cung ứng dịch vụ;

c) Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn.

Hiển thị cho khách hàng những thông tin về cách thức trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng và thời hạn trả lời đề nghị giao kết hợp đồng.Thông tin về điều kiện giao dịch chung.